WITAMY NA STRONACH
SAKANA S.A.

Sakana S.A. jest polską spółka zarządzającą markami gastronomicznymi segmentu premium. Sakana tworzy unikatowe koncepcje gastronomiczne, które z powodzeniem mogą być implementowane na lokalnym rynku jak i na rynkach zagranicznych. Sukces marki ,,Sakana Sushi Bar” stanowi solidne podwaliny pod rozwój firmy. Dzisiaj ambicją Sakana S.A. wraz z rozwojem własnej sieci jest stworzenie nowych możliwości biznesowych poprzez rozbudowanie własnych marek na rynkach lokalnych jak również poszerzenia własnego portfolio przez nowe kanały w szczególności ofertę franchisingową na dotychczasowe jaki i nowe marki.Obecnie Sakana S.A. zarządza restauracjami w całej Polsce.

RAPORTY BIEŻĄCE
Istotna Informacja 18.07.2016

Zarząd Spółki Sakana S.A., w nawiązaniu do raportów nr 19/2013, 8/2014 i 15/2016 informuje, iż rozprawa, wyznaczona na dzień 14.07.2016r., w sprawie z powództwa Artura Buty SPHU Butimex s.c.- Rono s.c. i Włodzimierza Buty SPHU Butimex s.c.- Rono s.c. przeciwko Spółce Sakana S.A. nie odbyła się z przyczyn niezależnych od stron.

więcej
Istotna umowa (nawiązanie do raportu nr 3/2015, 15/2015) 29.06.2016

W nawiązaniu do raportu nr 3/2015 z dnia 20.03.2015r. i raportu nr 15/2015 z dnia 01.07.2015r. Zarząd Spółki Sakana SA informuje o podpisaniu aneksu do umowy najmu z dnia 01.07.2015.

więcej